fbpx
Tienen

Een toekomstvisie voor Kumtich

De stad Tienen maakt samen met het Team Vlaams Bouwmeester werk van een toekomstvisie voor Kumtich. Momenteel loopt er een open oproep naar ontwerpbureaus. Na aanstelling van de ontwerpers, krijgt het masterplan verder vorm in samenspraak met de inwoners en verenigingen.


De voorbije decennia is de groei in Kumtich voornamelijk opgevangen door verkavelingen. De publieke voorzieningen – zoals ontmoetingsruimte en speelinfrastructuur – evolueerden niet mee met het toenemend aantal woningen. Daardoor is Kumtich door de jaren heen landschappelijk versnipperd geraakt en verloor het dorpshart een stukje van zijn charme en identiteit.


Met de opmaak van een masterplan wil de stad daar – samen met experts van het Team Vlaams Bouwmeester, ontwerpers en inwoners – verandering in brengen. Ook nieuwe vraagstukken komen aan bod:
• Hoe kunnen we de publieke ruimte ontharden en vergroenen?
• Moeten we ruimte laten voor water?
• Kan er nog verdicht worden in het dorp en hoe moet dat dan gebeuren?
• Hoe kunnen we de kerk een herbestemming geven die een meerwaarde is voor het dorpshart?
• …

De effectieve opmaak van het masterplan start in mei van 2024 en zal een 10-tal maanden duren. Hierbij zullen meerdere participatiemomenten georganiseerd worden. De verenigingen en inwoners van Kumtich worden hiervoor uitgenodigd op het moment dat de ontwerpers hun werkzaamheden starten.

Wil je meer informatie?

Herbekijk hier de bespreking in de gemeenteraad (start vanaf 1:06:38)

Je houd misschien ook van...