fbpx
Vlaams Parlement

Vlaams Parlement wijzigt decreet lokale geloofsgemeenschappen

Het Vlaams Parlement keurde de nieuwe regelgeving voor lokale geloofsgemeenschappen goed. Eerder bleek uit hoorzittingen in het Vlaams parlement dat er bij de verschillende erediensten nog een aantal bezorgdheden waren over de nieuwe regelgeving. Daarom stelde CD&V samen met de meerderheid een aantal aanpassingen voor. “In de goedgekeurde tekst creëren we een evenwichtig kader voor de erkenning van nieuwe, lokale geloofsgemeenschappen, met respect voor de bestaande,” zegt Vlaams parlementslid Katrien Partyka.

Het ‘decreet lokale geloofsgemeenschappen’ bepaalt onder meer de voorwaarden voor de erkenning van nieuwe geloofsgemeenschappen, de voorwaarden waar een geloofsgemeenschap aan moet voldoen om die erkenning te behouden en verduidelijkt de bevoegdheden van de Vlaamse Info en Screeningsdienst (VIS). Zo een erkenning is niet verplicht maar hangt wel samen met het al dan niet krijgen van overheidsfinanciering voor o.a. de lonen van de bedienaars van de erediensten en het tegemoetkomen in de eventuele tekorten van het eredienstbestuur.

Aangepaste regelgeving komt tegemoet aan bezorgdheden

Voor CD&V waren er bij de eerste lezing van dit decreet bezorgdheden over die nieuwe regels. Zo waren er vragen over de bijkomende administratieve rompslomp voor de reeds erkende geloofsgemeenschappen die dit nieuwe decreet met zich zou meebrengen. “Het mag niet de bedoeling zijn dat de vele goed werkende lokale geloofsgemeenschappen, die vaak draaien op vrijwilligers, plots voor een grote administratieve uitdaging komen te staan. Samen met de meerderheid hoorden die bezorgdheden in het veld,” zegt Katrien Partyka. “In de vandaag goedgekeurde tekst creëren we een evenwichtig kader voor de erkenning van nieuwe, lokale geloofsgemeenschappen met respect voor bestaande.”

 Er zijn twee clusters aanpassingen die het decreet verder verfijnen:

  1. Administratieve verplichtingen voor de besturen van erediensten worden aangepast. Dit gaat dan om een verplicht brandveiligheidsattest, het bijhouden van een giftenregister vanaf giften van 1.000 euro in plaats van 500 euro, de verplichting om de maatschappelijke relevantie aan te tonen door een ledenaantal van ten minste 200 wordt geschrapt en wijzigingen in de identificatiegegevens van de leden van  het voorlopig bestuursorgaan van een erkenning zoekende geloofsgemeenschap dienen pas binnen 30 dagen in plaats van onmiddellijk doorgegeven te worden.
  2. De verfijning van de bevoegdheden van de Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst (VIS). Die dienst moet zich vooral richten op problematische situaties. In geval er zwaarwichtige aanwijzingen zijn moet de dienst een onderzoek starten, zonder dat dit een standaardprocedure wordt. Ook wordt geschrapt dat personeelsleden van de VIS personen staande kunnen houden en bijstand van de politie kunnen vorderen.

Katrien Partyka is tevreden dat de regelgeving zoals die nu is goedgekeurd rekening houdt met de bezorgdheden. “Dit is een voorbeeld van een goede parlementaire reflex die werk heeft gemaakt van een verdere verfijning van dit decreet,” besluit het parlementslid.

Je houd misschien ook van...