fbpx
Tienen Vlaams Parlement

Tienen ontvangt ruim 100 miljoen euro Vlaamse subsidies

De Oost-Brabantse steden en gemeenten hebben in 2022 1.153.520.129 euro aan subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid. Dit blijkt uit het Vlaams Subsidieregister dat Vlaams Parlementslid en burgemeester van Tienen, Katrien Partyka heeft geanalyseerd. Leuven, Tienen en Aarschot ontvangen de hoogste bedragen van alle Oost-Brabantse gemeenten.

Het Vlaams Subsidieregister geeft een overzicht van alle geldstromen die vanuit Vlaanderen naar het lokale niveau stromen. Het gaat over subsidies aan lokale besturen, bedrijven, scholen, verenigingen en zorginstellingen. De Vlaamse overheid deelde in 2022 in totaal 15,25 miljard euro aan subsidies uit. 1,15 miljard euro vloeit naar Oost-Brabant. In Oost-Brabant krijgt Leuven de meeste subsidies (693.628.048 euro), gevolgd door Tienen (104.979.714 euro) en op de derde plaats Aarschot (41.096.961). Begijnendijk, Glabbeek en Geetbets sluiten onderaan de lijst Oost-Brabantse gemeenten af met elk ruim 4 miljoen euro subsidies.

Drie beleidsdomeinen delen het meeste (werkings)subsidies uit. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is koploper en deelt 46% van alle subsidies uit, 28% komt vanuit Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie waar onder andere het gemeentefonds onder valt. De top drie wordt vervolledigd met het Departement Werk en Sociale Economie, goed voor 14% van het totale subsidiebedrag.  

Katrien Partyka: “Tienen doet het op vlak van ontvangen subsidies eigenlijk bijzonder goed. We hebben dan ook een heleboel belangrijke activiteiten en bedrijven op ons grondgebied met veel tewerkstellingsmogelijkheden en/of een regionale werking & uitstraling, die onze centrumfunctie bevestigen. Denk aan Stichting Marguerite Marie Delacroix, Huis in de stad, SESVanderhave, RZ Tienen en Blankedale. Maar ook kinderdagverblijven, sportclubs en scholen krijgen subsidies. De subsidies komen niet alleen de Tienenaars ten goede maar ook de inwoners van omliggende gemeenten plukken hier de vruchten van.”

Gemeentefonds

Het gemeentefonds vormt met 3 miljard het grootste subsidiebedrag. In Oost-Brabant betreft het 161,6 miljoen euro. Leuven steekt er met 67,6 miljoen euro met kop en schouders bovenuit. Tienen volgt op de tweede plaats met een bijdrage uit het gemeentefonds van 12,7 miljoen euro. Aarschot vervolledigd de top drie met 9,8 miljoen euro. Per inwoner ontvangt Leuven dubbel zoveel middelen dan Tienen en liefst 4,5 keer meer dan Tervuren.

“Het is logisch dat (centrum)steden zoals Leuven, Tienen en Aarschot meer financiële middelen aantrekken. Er zijn in steden immers ook heel wat voorzieningen gevestigd met een werkingsgebied voor de ganse regio. Zo gaan er in Tienen ook zesduizend leerlingen naar school, is er heel wat tewerkstelling maar kampen we ook met sociale problematieken,” zegt Katrien Partyka. Maar dat Leuven dubbel zoveel middelen ontvangt per inwoner dan Tienen is volgens Partyka niet proportioneel. “Leuven heeft heel wat uitdagingen als provinciale hoofdstad en studentenstad maar Tienen heeft bijvoorbeeld de grootste oppervlakte in km² van Vlaams-Brabant, meer kilometer wegen en een dubbel zo grote bevolkingsgroei dan Leuven. Ook dat zijn elementen die in rekening zouden moeten worden gebracht bij de verdeling van het gemeentefonds.” Er is doorheen de jaren een schreeftrekking gebeurd en een actualisering van het Gemeentefonds dringt zich volgens de burgemeester op.

“In het Vlaams Parlement hebben we hierover al een gedachtewisseling georganiseerd en werkt het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing aan een studie. Volgens mijn partij moeten de verdelingscriteria geactualiseerd en aangepast worden aan de huidige noden zoals bijvoorbeeld oppervlakte en het aantal kilometer wegen. Daarnaast dienen de voorafnames te worden geëvalueerd en herbekeken. We maken hier absoluut verder werk van,” besluit burgemeester van Tienen en Vlaams parlementslid, Katrien Partyka.

Een overzicht van het subsidiebedrag per stad / gemeente:

Je houd misschien ook van...