fbpx
Vlaams Parlement

Vlaams Parlement veroordeelt racisme en discriminatie

Naar aanleiding van de dood van George Floyd liep het maatschappelijke debat rond discriminatie en racisme afgelopen weken hoog op. Ook in Vlaanderen. De Vlaamse meerderheidspartijen zijn van oordeel dat de politiek niet afwezig kan zijn in dit debat. Daarom dienden ze gisteren in het Vlaams parlement een voorstel van resolutie in. Die resolutie werd goedgekeurd en wil racisme en discriminatie op verschillende vlakken in onze samenleving aanpakken. Mede-indieners Katrien Partyka en Orry Van de Wauwer wijzen op de rol die het beleid hierbij kan spelen. “Maatregelen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de huurmarkt moeten het Vlaams beleid versterken. Met een beleid dat zich richt op onbewuste vooroordelen, herinneringseducatie en het verlagen van drempels om klacht neer te leggen. Zo maken we duidelijk dat er in Vlaanderen geen plaats is voor racisme en discriminatie”.

Gisterenavond laat keurde het Vlaams parlement de resolutie goed die de strijd tegen discriminatie en racisme wil bekrachtigen. Dit wordt geformuleerd in een aantal beleidsvoorstellen. De resolutie wil het probleem van discriminatie en racisme aanpakken in elk beleidsdomein. Het legt bijzondere focus op discriminatie en racisme op de arbeids- en huurmarkt. De Vlaamse meerderheid houdt hierbij vast aan zelfregulering, maar schakelt wel een versnelling hoger. Er komt een onafhankelijk en academisch monitoringssysteem op basis van geaggregeerde data om discriminatie in elke sector objectief in kaart te brengen. Op basis van deze data kan en zal sensibiliserend opgetreden worden. “Op basis van de monitoring kunnen we per sector fijnmazige afspraken maken, zonder dat werkgevers, makelaars of verhuurders aan de schandpaal worden genageld. Zo bouwen we ook verder aan het draagvlak tegen discriminatie”, luidt het bij de meerderheidsfracties.

Arbeidsmarkt en huurmarkt

De afgelopen jaren kwamen er heel wat studies naar buiten over de werkzaamheidsgraad van mensen met een beperking, oudere werknemers, vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, enz. De terugkerende conclusie in deze rapporten is een ondertewerkstelling van verschillende groepen in onze samenleving. Daarnaast vormt ook discriminatie op de Vlaamse huurmarkt een significant probleem. Hoewel iedereen recht heeft op een behoorlijke huisvestiging, blijkt uit onderzoek dat een gelijke toegang voor iedereen in de praktijk niet altijd evident is en dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het zoeken van een woning op de private huurmarkt.

Aanpak racisme en discriminatie in alle beleidsdomeinen

Voor Katrien Partyka is het de taak van de Vlaamse overheid om in alle beleidsdomeinen discriminatie en racisme structureel aan te pakken: “Door in alle beleidsinitiatieven het inclusieve karakter van de Vlaamse samenleving te benadrukken en onbewuste vooroordelen weg te werken kunnen we racisme en discriminatie in de samenleving en online aanpakken. Door drempels te verlagen om klacht in te dienen, justitieassistenten hier proactief rond te laten werken en ook de meldingsbereidheid te stimuleren, moeten slachtoffers zich ook gesterkt voelen om klacht in te dienen.”

“In het onderwijs wordt ingezet op een versterking van de lerarenopleidingen en navorming, zodat leerkrachten beter voorbereid zijn om om te gaan met diversiteit in de klas. Ook kiezen de indieners voor meer diversiteit voor de klas: meer mensen met een migratieachtergrond, maar ook bijvoorbeeld meer mannen in het lager onderwijs. Ook moet worden ingezet op herinneringseducatie bij jongeren en volwassenen, om te bouwen aan een inclusieve Vlaamse samenleving, waarin racisme en discriminatie geen plaats heeft”, vult Orry Van de Wauwer aan. “We moeten als samenleving élk talent aanspreken en kansen geven. Elke Vlaming moet evenveel kans krijgen op een plaats op de arbeidsmarkt en op de huurmarkt”, besluiten de parlementsleden.

Je houd misschien ook van...