fbpx
Tienen

Het stationsgebouw in Tienen

Het stationsgebouw in Tienen verkeert al jaren in een verloederde staat, ondanks plannen tot renovatie sinds 2016.

De toestand van dit beschermde monument is een schande (oudste stationsgebouw op het Europese vasteland). Een stabiliteitsonderzoek dat ik als burgemeester liet uitvoeren, heeft aangetoond dat er sprake is van onmiddellijk instortingsgevaar. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk en aansprakelijk voor algemene veiligheid, op basis van mijn bevoegdheid art. 135 NGW heb ik de NMBS bevolen om binnen de zeven dagen stabiliteitswerken uit te voeren aan het stationsgebouw. Als de NMBS dat niet doet, dan komt er op basis van een recente burgemeestersbevoegdheid (art.133 NGW) een dwangsom van 5000 euro per dag, en kan ik de werken ambtshalve laten uitvoeren en verhalen op NMBS.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft ook al twee jaar verzocht om actie te ondernemen m.b.t. de verloedering van dit beschermde gebouw . Dit verzoek is ook genegeerd, wat betekent dat het Agentschap zich genoodzaakt ziet om verdere stappen te ondernemen, een proces-verbaal op te stellen en over te gaan tot handhaving.

In afwachting op maatregelen hebben we een veiligheidsperimeter ingesteld op perron 1 om de veiligheid van de reizigers te waarborgen.

Ik betreur ten zeerste deze situatie en reken erop dat, wanneer de veiligheid gegarandeerd is, we snel aan tafel kunnen om dit mooie gebouw weer een toekomst te geven in het hart van onze stad.

Deze kwestie kwam aan bod tijdens het VRT-Journaal.

Je houd misschien ook van...